La demanda d’Stop Mare Mortum admesa a tràmit pel Tribunal Suprem