Línies d’acció i de treball

Pressió, consolidació i transformació

Fem xarxa a nivell local i global

Treballem perquè s’estableixin vies legals i segures d’accés a Europa. Per això creiem que és fonamental tenir una ciutadania conscienciada i sensibilitzada  del que està passant per poder mobilitzar-nos al carrer, generar pressió a dirigents i partits polítics i aconseguir que el treball d’incidència política  tingui els seus fruits. A més, per tal de garantir les vies legals i segures, tenim un equip jurídic que treballa perquè els sol·licitants d’asil puguin exercir el seu dret a una protecció internacional real i efectiva. En els darrers temps hem pres consciència de la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere en el nostre relat. És per això que estem en un procés de formació i revisió. També creiem en el poder i la influència dels mitjans de comunicació en la construcció dels imaginaris col·lectius que contribueixen a la nostra visió sobre la realitat.

És per això que, en la mesura que podem, intentem fer incidència en els mitjans de comunicació per a fomentar una informació de qualitat. La nostra tasca, però, no té sentit de manera aïllada i individualitzada i per això creiem en la necessitat de fer xarxa tant a nivell local com global. Així doncs formem part de la Coordinadora Obrim Fronteres, la Caravana Obrim Fronteres (a nivell català i espanyol), la Xarxa Educativa Obrim Fronteres, etc.

Incidència política

La Comissió d’incidència té com a objectiu incidir en les polítiques públiques per a promoure l’establiment i l’aplicació de Vies Legals i Segures que evitin les morts de les persones que es desplacen. Per tal d’aconseguir-ho, des d’Incidència es dissenyen i s’impulsen estratègies de pressió per a generar canvis a l’agenda política municipal, catalana, estatal, europea i internacional.

La Comissió d’incidència es coordina estretament amb la Comissió de jurídic per a desenvolupar propostes concretes que generin millores en els sistemes polític i legislatiu per a l’exercici del dret a la lliure circulació i l’accés a la protecció internacional. La tasca d’incidència ha d’estar en línia amb el context polític actual, raó per la qual es treballa per generar contingut actualitzat que permeti a Stop Mare Mortum orientar el seu posicionament i oferir formacions específiques a les persones que en formem part. En coordinació amb la Comissió de Comunicació, des d’Incidència es treballa també per generar discurs i difondre informació clara i accessible sobre les Vies legals i segures. Les principals fites aconseguides per Stop Mare Mortum en matèria d’incidència política son:

  • Sentència històrica del Tribunal Suprem que condemna l’Estat espanyol per haver incomplert el seu compromís d’acollida segons el sistema de quotes aprovat per la Unió Europea el 2015. Aquesta sentència és el resultat d’un recurs presentat per SMM (juliol de 2018).
  • Resolució 797/XI al Parlament de Catalunya sobre el suport a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació. Aquest acord pioner és resultat de la proposta de resolució presentada per SMM en l’intergrup sobre protecció de persones refugiades al Parlament (juliol de 2017).
  • Moció per la creació d’una Xarxa de Municipis Acollidors a Catalunya impulsada per SMM (setembre de 2015).

Accions legals

La Comissió de jurídic treballa per a garantir Vies legals i segures perquè les persones sol·licitants d’asil puguin exercir el seu dret a una protecció internacional real i efectiva, exigint el compliment de la legislació nacional i dels acords de l’estat espanyol en matèria de refugi, a través de l’acció judicial.

Aquesta comissió està estretament lligada a la Comissió d’incidència política per poder incidir en les polítiques públiques en matèria migratòria i pressionar, així, a partits i institucions de diferents nivells. El projecte més destacat és el de dur a terme litigis estratègics a zones frontereres de Grècia i el Marroc tot oferint assistència legal a sol·licitants d’asil que volen arribar a Espanya de forma segura. Així mateix s’han dut a terme accions als tribunals per obligar al govern espanyol al compliment dels seus compromisos europeus en matèria de reubicació, aconseguint que el Tribunal Suprem – en una sentència històrica a nivell europeu- condemnés l’estat espanyol al compliment de les quotes pactades l’any 2015 que l’obligaven a traslladar a gairebé 20000 persones des de Grècia i Itàlia.

Mobilitzacions

Per tal d’assolir canvis polítics necessitem tenir propostes polítiques i una societat sensibilitzada. Però cal també sortir al carrer per mostrar la l’opinió crítica existent sobre les morts al Mediterrani i pressionar a les institucions i partits polítics per generar els canvis necessaris per aturar-les. Hem organitzat diverses mobilitzacions, soles o conjuntament amb altres organitzacions: des de concentracions davant la Comissió Europea a manifestacions com la del 20D (2016) o Casa nostra casa vostra (2017).

A més, creiem important denunciar constantment les vulneracions de drets humans produïdes en el camí. És per això que tenim actives les xarxes socials així com complicitat amb diversos mitjans de comunicació.

Anar a l'Agenda