Stop Mare Mortum insta als Ajuntaments a aprovar una moció més compromesa amb les persones refugiades

La plataforma es va reunir amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament el qual està obert a que els consistoris adaptin i modifiquin la moció per una xarxa de municipis acollidors

Dimecres 30 de setembre de 2015.- La Plataforma Stop Mare Mortum va elaborar una moció per a una Xarxa de Municipis Acollidors el 4 de setembre, per tal que els plens municipals l’aprovin i agafin, així, el compromís de ser una població compromesa amb l’acollida de persones refugiades. Aquesta mateixa moció es va fer arribar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), la qual va fer seva extraient-ne algunes demandes per tal de facilitar-ne l’aprovació.

Després d’una reunió amb el FCCD, on es va acordar treballar conjuntament, el Fons ens va fer arribar que recolza qualsevol decisió d’un Ajuntament que vulgui afegir esmenes en la moció, com ara els que des d’un principi reclama Stop Mare Mortum. Són:

  • Instar el govern espanyol a: Treballar per ampliar el concepte de refugiada a tota persona que es vegi  obligada a abandonar el seu país per motius econòmics, en la línia del que proposa Stop Mare Mortum.
  • Facilitar l’empadronament de totes les persones que declarin viure al municipi i conseqüentment garantir-ne l’accés als serveis bàsics.
  • Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.

Reclamem als consistoris que portin aquest debat als seus plens respectiu i que introdueixin aquestes dues modificacions a les seves mocions per tal de fer una acollida més compromesa amb els drets humans.

Demanem, també, que en cas d’aprovar la moció d’Stop Mare Mortum se’ns comuniqui.