Actualitat


Siguem feministes, obrim Vies Legals i Segures!

Siguem feministes, obrim Vies Legals i Segures!

Stop Mare Mortum ens adherim a la vaga feminista convocada pel proper diumenge 8 de març, Dia de les dones, per exigir Vies Legals i Segures d’arribada a Europa que protegeixin els drets humans i garanteixin la vida.  Reivindiquem el feminisme que entén l’encreuament de diferents eixos estructurals d’opressió (gènere, classe social, origen cultural, orientació sexual, etc.) i denunciem les greus vulneracions de drets humans que se’n deriven.  A tall d’exemple, hi ha més de setanta països al món que criminalitzen les relacions sexuals amb persones del mateix sexe, en alguns casos,...

Continuar llegint