Queden 0 dies

Ara fa dos anys l’Estat espanyol va comprometre’s a acollir al seu territori 19.449 persones refugiades dins del Programa de reubicació de la Unió Europea, en el marc d’unes​ ​decisions​ ​europees​ ​les​ ​quals​ ​l’obliguen​ ​legalment.

Avui finalitza el termini per complir amb aquestes obligacions i, d’acord les darreres dades oficials de la Comissió Europea, el Govern espanyol n’ha acollit només el 6,5% de les quals 1089 des de Grècia i 168 des d’Itàlia.

Stop Mare Mortum hem rebutjat i denunciat reiteradament la mesquinesa del sistema de “quotes”, ja que vulnera i mercantilitza els drets humans i anul.la la llibertat de les persones a l’hora de decidir on volen dur a terme el seu projecte de vida.

Tanmateix exigim el compliment d’aquests mínims i insuficients compromisos legals i polítics, així com l’aplicació de vies legals i segures que garanteixin el dret a la lliure circulació i l’accés a​ ​la​ ​protecció​ ​internacional.

En conseqüència, el passat abril Stop Mare Mortum vam presentar formalment una sol.licitud de requeriment pel compliment dels compromisos de reubicació i que demà, un cop finalitzat el termini i sense haver rebut una resposta, tindrà continuació en una denúncia al Govern espanyol per obligar-lo a respectar els seus compromisos internacionals,​ ​i​ ​per​ ​tant​ ​l’acollida​ ​de​ ​totes​ ​les​ ​persones​ ​que​ ​falten​ ​a​ ​dia​ ​d’avui.

#NoSurtenElsComptes​ ​​
#ForaDeTermini
#ProuExcuses
#SeguiremExigint