Stop Mare Mortum es suma a la convocatòria de tancarem el CIE de Barcelona del 20 de Juny!