Destacat


Calendari Solidari

Calendari solidari 2022

Cada any, milers de persones es veuen obligades a arriscar la vida per intentar arribar a un país segur. Només en el primer semestre de l’any 2021, més de 2.100 persones van morir al Mediterrani i en la ruta a les illes Canàries, convertint-se aquesta en la més perillosa del món. Per donar-los protecció, existeixen mecanismes legals que, si s’apliquessin, els permetrien arribar a un territori on es garantissin els drets humans, la lliure circulació i el dret d’asil. Aquests mecanismes s’anomenen vies legals i segures, i la seva implementació, així com l’aprovació...

Continuar llegint