Aclariment respecte a les propostes de SMM als partits

La informació que hem publicat sobre el parer dels partits respecte a les propostes de Stop Mare Mortum no és sinó la seva resposta

Des de Stop Mare Mortum volem aclarir que en la informació sobre el parer dels diferents partits polítics respecte a les 12 propostes que els vam presentat fa dos dies hem intentat reflectir de manera fidel les respostes que els diferents partits polítics ens han enviat. És per aquesta raó que no té res a veure amb els seus actes ni compta amb el nostre suport des d’un punt de veracitat. Aquesta informació és, per tant, una declaració dels partits, que volem compartir per a concienciar a la població de què proposen, però també per a que quedi constància del seu compromís.

A més, en alguns casos no hem pogut obtenir respostes clares a les nostres qüestions, o fins i tot no hem obtingut cap resposta, com en el cas del PP. En aquests casos, hem intentat reflectir les diferents posicions dels partits per altres vies. En el cas del PP ens hem basat en el que el señor Fernando Sánchez va dir al debat organitzat per Stop Mare Mortum Sant Andreu el passat dia 15 de Juny.

Fem aquest aclariment davant les moltes queixes que hem rebut. Estem d’acord en que hi ha declaracions que potser no es corresponen amb la posició real del partit, com l’afirmació del PSOE per tancar els CIE. Som conscients de que fa dos mesos el PSC va votar en contra de la PNL per no reobrir el CIE de Barcelona, tot i que en la seva resposta al qüestionari de Stop Mare Mortum, van respondre que estan a favor del tancament dels CIEs.

Demanem disculpes si no hem contextualitzat adequadament aquesta informació. Com ja sabeu, la nostra intenció no és fer campanya de cap partit polític, sinó intentar que la situació dels migrants a Catalunya i a tota Europa pugui millorar i aconseguir un canvi de les polítiques migratòries de la Unió Europea.

Creiem que un posicionament clar dels partits vers totes aquestes qüestions plantejades sobre la situació migratòria és necessari perquè la ciutadania pugui decidir conseqüentment el proper dia 26 de juny.

Aclarim que Stop Mare Mortum no té cap altra intenció que la de promoure un compromís ferm dels partits polítics envers al reconeixement dels drets de les migrants refugiades. A partir del dilluns vinent, 27 de juny, els recordarem aquests compromisos.