Avui hem fet un exercici de memòria col·lectiva. Gràcies

Us volem donar les gràcies a totes les persones que al llarg del dia d’avui us heu sumat a l’acció per xarxes amb l’objectiu de posar ‘rostre’ a les persones que han perdut la vida a les fronteres europees en els darrers anys. Podeu llegir el comunicat (en castellano) aquí.

Cada dia un nombre incomptable de persones, buscant la vida, troben la mort. Troben la mort a la multitud de fronteres que a Europa anem construïnt, especialment al mar. La gran majoria de vegades els seus cossos desapareixen, com ho fan les seves vides. Desapareixen així també les seves històries, les atrocitats que van viure, els motius que les van fer fugir i la injusticia de la seva mort.

Acaba un dia en el que moltes (Gràcies! Moltíssimes gràcies!) heu buscat el nom d’una persona desapareguda o morta al Mediterrani i li heu posat rostre. Pot semblar una acció insignificant fer-se una foto i penjar-la a xarxes socials. Avui, tant mateix, hem fet un minúscul però fonamental exercici com a societat: exercir la memòria col·lectiva. Ens hem plantejat la necessitat de conéixer, de donar veu a les víctimes, de trencar el silenci al que estan sotmeses, de reconéixer l’atrocitat que suposa que acceptem les seves morts de forma continuada.

No sabem que pensarien les víctimes, ni les seves famílies. Estem massa lluny. Però sabem també que busquen que totes aquestes persones no caiguin en l’oblit i que es conegui la veritat. Recordem, però, que la nostra societat és plena de supervivents a qui podem escoltar i aprendre’n. Potser juntes serem capaces d’aturar-ho. Aturem les morts a la Mediterrània. #StopMortsAFronteres

Mentrestant, des de Stop Mare Mortum, continuarem fent el que ja fa 5 anys que vam iniciar, lluitar perquè s’estableixin vies legals i segures perquè les persones no hagin d’arriscar les seves vides per trobar una vida millor. Exigim compromís dels nostres governs amb les operacions de rescat al mar, que s’obrin ports segurs i que s’aculli de forma digna a les supervivents que arriben. I al govern espanyol, en particular, que iniciï de forma immediata un procés de reubicació des dels camps de refugiats a Grècia, on milers de persones veuen la seva vida en perill. #ReubicacióUrgent #PolítiquesdeVida #ViesLegalsiSegures

[CASTELLANO]

Cada día un número incontable de personas, buscando la vida, encuentra la muerte. Encuentra la muerte en la multitud de fronteras que vamos construyendo en Europa, especialmente en el mar. La gran mayoría de veces sus cuerpos desaparecen, como lo hacen sus vidas. Desaparecen así también sus historias, las atrocidades que vivieron, los motivos que las hicieron huir y la injusticia de su muerte.

Acaba un día en el que muchas (Gracias! Muchísimas gracias!) habéis buscado el nombre de una persona desaparecida o muerta en el Mediterráneo y le habéis puesto rostro. Puede parecer una acción insignificante hacerse una foto y colgarla en las redes sociales. Pero hoy, aunque parezca minúsculo, hemos hecho un ejercicio fundamental, como sociedad: ejercer la memoria colectiva. Nos hemos planteado la necesidad de conocer, de dar voz a las víctimas, de romper el silencio al que están sometidas, de reconocer la atrocidad que supone que aceptamos sus muertes de forma continuada.

No sabemos que pensarían las víctimas, ni sus familias. Estamos demasiado lejos pero sabemos también que buscan que no caigan en el olvido y que se conozca la verdad. No olvidemos que nuestra sociedad está llena de supervivientes a quienes podemos escuchar y de quiénes podemos aprender. Quizás juntas seremos capaces de pararlo. Paremos las muertes en el Mediterráneo. #StopMuertesEnFronteras

Mientras tanto, desde Stop Mare Mortum, continuaremos haciendo lo que ya hace 5 años que iniciamos, luchar para que se establezcan vías legales y seguras para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas buscando una vida mejor. Exigimos compromiso de nuestros gobiernos con las operaciones de rescate en el mar, que se abran puertos seguros y que se acoja de forma digna a las supervivientes que llegan. Y al gobierno español, en particular, que inicie de forma inmediata un proceso de reubicación desde los campos de refugiados en Grecia, donde miles de personas ven su vida en peligro después de sobrevivir al mar. #ReubicaciónUrgente #VíasLegalesYSeguras #PolíticasDeVida

Més notícies