Sobre la recollida de material i roba

Stop Mare Mortum afegeix a la crida de les entitats expertes en cooperació sobre la recollida de material, roba o altres per a les persones refugiades

Stop Mare Mortum es fa seu i comparteix el comunicat de Lafede.cat: Lafede.cat celebra l’empenta solidària que sempre demostra el poble català, que es troba en l’origen de tantes iniciatives solidàries i és la raó de ser de totes les organitzacions federades, i de la pròpia Federació. En un moment tan crític per a Europa, Lafede.cat entén perfectament que, davant les terribles imatges que arriben de Lesbos o de les fronteres de l’est d’Europa, aflorin sentiments d’indignació i la necessitat urgent de fer alguna cosa. Lafede.cat entén també que, després de la forta mobilització social i ciutadana de fa dos mesos, i de la cimera europea de caps d’estat i de govern de finals de setembre, s’hagin generat fortes expectatives en relació a l’arribada de persones refugiades a Catalunya, i que existeixi certa sensació d’inacció.

Lafede.cat no recomana la recollida d’ajuda material

Durant les últimes setmanes han sorgit diferents iniciatives de recollida de roba d’abric i mantes per ajudar les persones refugiades en trànsit. Per responsabilitat, i en donar-se certa confusió sobre les organitzacions convocants, Lafede.cat vol informar la ciutadania que no recomana la recollida d’ajuda material, que cap ONG federada està darrere aquestes iniciatives i que les organitzacions internacionals expertes en ajut humanitari no fan recollida de material des de fa anys.Després de més de trenta anys de treball en emergències, que cada vegada són més grans i més complexes, aquest treball s’ha especialitzat i professionalitzat molt. Les ONG d’acció humanitària no són la majoria de les organitzacions, però sí són les que funcionen normalment en xarxes internacionals, per això tenen la capacitat de donar resposta amb garanties al gran repte logístic que suposa una crisi humanitària. Disposen dels seus propis magatzems repartits per tot el món i fan enviaments entre les seves diferents delegacions, que també tenen repartides arreu. A més, les professionals saben que perquè l’ajuda sigui efectiva, és imprescindible una bona identificació de necessitats i espais de coordinació, on també hi siguin presents les administracions i la població afectada. Per la seva experiència, aquestes organitzacions desaconsellen l’ajuda material. Entre diverses raons, destaquen les dificultats per adaptar-se a les necessitats de poblacions vulnerables en entorns altament canviants, i els seus costos econòmics i mediambientals. L’ajut econòmic sempre permet més flexibilitat, ja que en situacions de conflicte o d’incertesa, l’ajuda material pot quedar immobilitzada a les fronteres o als magatzems degut a impediments polítics o manca de capacitat per distribuir-la.

Això no significa que mai no s’hagin de fer donacions d’aquest tipus. Algunes petites organitzacions continuen recollint material, ho fan a petita escala o demanen material molt especialitzat. Davant qualsevol iniciativa de demanda d’ajuda material i per garantir una ajuda eficaç, Lafede.cat recomana, sobretot, informar-se sobre l’organització que fa la demanda, sobre quina és la seva experiència prèvia, amb qui es coordina i amb qui treballarà sobre el terreny. Sense coneixement previ del terreny o la col·laboració de les organitzacions locals, l’ajuda material pot ser molt poc útil o efectiva.

Sempre que sigui possible, Lafede.cat recomana fer donacions en efectiu, col·laborar amb les organitzacions o donar suport a les seves campanyes informatives o de pressió política. Lafede.cat recorda la importància de formar-se i informar-se sobre les causes de la crisis de les persones refugiades, i ajudar a difondre els arguments, documents i propostes de les diferents organitzacions i plataformes en els entorns de confiança, organitzant xerrades o a través de les xarxes socials.

Les organitzacions de Lafede.cat estan fent treball de coordinació

Així mateix, Lafede.cat vol informar que durant els últims dos mesos s’ha dut a terme un intens treball de coordinació entre diferents plataformes i col·lectius, i entre aquests i les diferents administracions. Lafede.cat promou i participa en moltes de les reunions de coordinació. Davant la paràlisi del govern espanyol i la incertesa en relació al nombre de persones que arribaran i les dates d’arribada, només el treball de coordinació garantirà una acollida efectiva.

La majoria d’organitzacions catalanes han aparcat o adaptat els seus plans de treball i dediquen els esforços no només a preparar l’acollida de les persones refugiades, sinó a coordinar i garantir el treball en els països d’origen, d’on fugen les persones refugiades, i al treball comunicatiu i educatiu a la nostra societat. Lafede.cat recorda que és imprescindible continuar donant suport a les organitzacions especialitzades en conflictes i cooperació internacional, que treballen en el països d’origen, perquè és imprescindible abordar les causes de l’actual crisi i no només les seves conseqüències.

Lafede.cat recorda igualment que és important reforçar la xarxa d’acollida a persones refugiades existent i que la societat civil pot implicar-se  , unint esforços. Les organitzacions especialitzades recomanen que les mostres de solidaritat s’orientin cap a l’acompanyament a les persones refugiades i la cooperació en els seus processos d’incorporació a la vida social quotidiana, una solidaritat de proximitat: fomentar xarxes de trobada interpersonal, espais d’oci i convivència, acollida a l’escola, etc.. Sempre partint de la premissa que la solidaritat no és un acte de caritat, sinó de transformació social. La cobertura puntual de necessitats materials bàsiques (habitatge, menjar…) ha d’anar acompanyada per processos que impulsin l’autonomia de les persones refugiades, fent-les partícips i protagonistes del seu propi procés.

Moltes de les entitats que formen part de la xarxa Asil.cat, especialitzades en acollida, estan desbordades de demandes de xerrades i de propostes de suport i voluntariat, la qual cosa és fantàstica però, al mateix temps, comporta més lentitud en les respostes.

El problema és polític i les solucions han de ser polítiques

La protecció de les persones refugiades és un dret i una obligació contemplada en els tractats internacionals i europeus de drets humans, no un do voluntari o altruista. El dret d’asil, és una dret humà contingut a la Declaració Universal de Drets Humans de 1948, desenvolupat en la Convenció de Ginebra de 1951 i en el seu Protocol (Protocol de Nova York de 1967), així com en d’altres tractats internacionals i regionals com la Carta Europea de Drets Fonamentals. Pel que fa a l’Estat espanyol, el dret d’asil es reconeix en la Constitució i el regula la Llei d’Asil – Llei 12/2009.

Els estats europeus tenen l’obligació d’aportar fons i recursos per a emergències internes i externes, i a la cimera de setembre es van comprometre a aportar nous recursos per atendre les persones refugiades. L’actual crisi respon a diverses causes d’origen polític i econòmic, entre les que destaca la manca de política exterior europea, la inacció davant el conflicte sirià o l’enfocament de les actuals polítiques de migració i asil. Lafede.cat sempre recomana donar suport a les diferents campanyes de pressió política que tenen en marxa les ONG federades o les plataformes en què participa, com Stop Mare Mortum.


Més informació sobre bones pràctiques en donació humanitària:

Campanya Saber donar

Campanya de donacions apropiades de medicaments: 

Francisco Rey Marcos, Sobre acció humanitària i ajuda d’emergència


Article d’opinió interessant de Montse Santolino: “Ansietat solidària”