Polítiques de vida al 10N

Fem un recull dels diferents compromisos que els partits exposen en els seus programes electorals: escollim aquests eixos temàtics al voltant de vies legals i segures, salvament marítim i ports segurs com a algunes de les polítiques de vida que hem de reclamar per a poder garantir el dret a migrar i els drets humans.

Hem repassat els programes electorals de la present campanya del PSOE,  d’ERC, d’Unidas Podemos [UP (ECP)] i de la CUP; els de l’abril passat de JxC i del PP; i el programa específic de cures  de MP (Más País) per a aquesta campanya.

Les Vies Legals i Segures

Les vies legals i segures (VLiS) són tots aquells mecanismes que garanteixen l’accés a la lliure circulació i al dret d’asil a les persones, enfront de les vulneracions en l’accés a l’asil i de la protecció internacional. Les VLiS són mecanismes per garantir el dret a la vida. Aplicar VLiS és fer polítiques de vida.

Malgrat ser una obligació dels estats, només ERC i UP (ECP ) proposen explícitament en els seus programes l’aplicació de VLiS que garanteixin el tracte digne i que protegeixin els drets de les persones migrants. Ho pretenen a través de la derogació de la llei d’estrangeria, del desplegament de la llei d’asil o amb la creació d’una llei d’asil nova, entre altres mesures.

El PSOE ha inclós en el seu darrer programa electoral l’aprovació del reglament de desenvolupament de la Llei 12/2009 de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i la protecció subsidiària, per a aplicar totes les figures jurídiques que estan pendents d’implementació. Una implementació que va amb un retràs de deu anys. 

UP (ECP) proposa que aquesta Llei 12/2009 ampliï  la protecció i que a més de les persones que migren forçosament, inclogui aquelles que ho fan per motius mediambientals. 

Sol·licitar asil en ambaixades i consolats, visats humanitaris

L’aplicació efectiva de vies legals i segures, com poden ser habilitar la sol·licitud d’asil en ambaixades i consolats o els visats humanitaris, evita la vulneració de drets durant el trajecte i protegeix les persones de les situacions d’explotació, tràfic, violacions, esclavatge, tortura i mort que impacten doblement en les vides i els cossos de les dones i les nenes que es desplacen.

Fer efectius els mecanismes per a l’arribada regular i segura de les persones que es desplacen és una qüestió de voluntat política. UP (ECP) inclou en el seu programa incorporar la petició d’asil en els països d’origen, aspecte que el PSOE també recollia l’abril passat i ara no es concreta.

UP (ECP) proposa a més articular visats humanitaris i crear noves modalitats de visat. Cs proposa un sistema de “visat per punts” destinat a l’atracció de mà d’obra. MásPaís proposa reformar la Llei d’Asil per a què les i els  menors puguin accedir a la sol·licitud de protecció internacional per dret propi.

Reassentament, reubicació i reagrupament familiar

Els programes de reassentament, reubicació i reagrupament familiar són vies d’accés a Europa que eviten que migrants, sol·licitants d’asil i familiars de persones que ja es troben aquí, posin en risc les seves vides durant la migració i entrin de forma irregular. Actualment Espanya incompleix els acords de reubicació, destina mínims esforços al reassentament i té una política molt restrictiva de reagrupament que exclou la majoria de situacions familiars.

A diferència de l’anterior programa, el PSOE només fa referència explícita al reagrupament familiar, sobre el qual  ERC i UP (ECP) també aposten per agilitzar-ne els tràmits.

Per altra banda, UP (ECP) proposa augmentar els programes de reassentament i ERC vol promoure la llei de mobilitat humana per garantir el tracte digne per a totes les persones. Tot i que JxC denuncia la inactivitat i l’incompliment dels compromisos de reassentament i reubicació per part del govern espanyol, no fa cap proposta al respecte.

Salvament Marítim

Davant la no aplicació de les Vies Segures i Legals (VLiS), les persones es veuen obligades  a arriscar les seves vides a mans de traficants i/o passadors, en rutes mortíferes per terra i per mar. Els governs europeus han fet desaparèixer els serveis públics i civils de salvament marítim. En l’abandó de les seves obligacions estatats, Impedeixen i criminalitzen la feina no només de les ONGs de salvament marítim i des del govern espanyol s’obstaculitza i es desmantella ens com Salvament Marítim.

Aquest 10N, no tots els partits proposen salvaguardar la vida al mar.  UP (ECP) proposa reforçar com a figura clau el Salvament Marítim. Ni PSOE ni Cs ni PP fan cap menció de la necessitat de treballar per garantir l’auxili.  sí que ho fa  JxC però sense cap proposta concreta. remarca l’obligació d’auxili.

Ports segurs

Les persones que arrisquen la seva vida al mar en la cerca d’un espai segur on reprendre un projecte de vida digne han de tenir garantit un desembarcament segur. La devolució de persones supervivents de trajectes migratoris a països on la seva vida corre perill implica abocar-les de nou a la violència: és una política de mort.

Cal que el govern espanyol treballi per un protocol segur,  integral i coordinat amb la resta d’estats de la UE per fer front al genocidi que, des de fa anys, passa -entre d’altres llocs- al Mediterrani. Tot i les més de 35.000 morts documentades al mar, només UP (ECP) explicita l’objectiu d’acabar amb les morts al Mediterrani el 2020, de reforçar el Servei de Salvament Marítim i d’acollir les persones rescatades al mar per les ONGs al Mediterrani central. JxC remarca l’obligació d’auxili per permetre portar a terra ferma les persones rescatades  sense represàlies penals o administratives, i tant UP (ECP) com ERC subratllen la importància d’acabar amb les vulneracions de drets que tenen lloc a la frontera sud.