Entrega de cartes al Consolat italià per exigir obertura de ports per l’Open Arms i l’Ocean Viking

Avui fa setze dies que la majoria de les 138 persones rescatades al Mediterrani central estan a bord del vaixell Open Arms. També farà més d’una setmana que 356 persones han estat auxiliades -en quatre rescats diferents- per l’Ocean Viking. Ambdós vaixells necessiten desembarcar a un port segur immediatament, com s’evidencia amb les evacuacions d’urgència d’algunes persones.

Des de Stop Mare Mortum escrivim al govern de la República Italiana per demanar l’obertura dels ports més propers a Lampedusa. Compartim la convocatòria a tothom qui vulgui fer l’entrega de la mateixa petició. Aquest divendres 16 d’agost a les 11 h del matí les portarem directament al Consolat General d’Itàlia a Barcelona (c/Mallorca 270) per demanar l’obertura d’un port segur per les dues naus. Pots descarregar-te la carta (també la trobaràs en pdf al final de la publicació. CAT i CAST) i portar-la amb nosaltres.

Carta al Consolat General d’Itàlia

Cònsol d’Itàlia a Barcelona Hble. Sra. Gaia Lucilla Danese

President del Consell de Ministres Giuseppe Conte

Vicepresidents del Consell de Ministres,Luigi Di Maio, Matteo Salvini

Ministre d’Interior Matteo Salvini

Petició al govern de la República italiana per a que concedeixi permís als vaixells Open Arms i Ocean Viking per desembarcar en un port segur.

A causa del decret de seguretat del Ministre de l’Interior italià Matteo Salvini que prohibeix l’entrada de vaixells humanitaris a les seves aigües sense autorització i sota amenaça de multa d’un milió d’euros, des de fa ja 16 dies 138 persones rescatades al Mediterrani naveguen a bord del vaixell Open Arms aturat, ara, davant l’illa de Lampedusa esperant permís per entrar a port. 356 persones més rescatades pel vaixell Ocean Viking de Metges Sense Fronteres i SOS Méditerrannée esperen també, en les mateixes circumstàncies extremes.

Si bé dimecres 14 d’agost, després de 13 dies a alta mar en aigües internacionals, un tribunal administratiu italià ha permès al Open Arms l’entrada en aigües italianes, minvant així l’alt risc que suposa navegar en alta mar tants dies seguits, la situació segueix essent crítica. No es permet desembarcar a cap port i conseqüentment l’estat de salut física i mental de les persones a bord es va agreujant a mesura que passen els dies.

Davant d’aquesta situació insostenible, volem expressar la nostra més forta preocupació i apel·lar a les obligacions de la república italiana, així com dels altres governs membres de l’Unió Europea, de complir amb el dret internacional. Obrir els ports per a l’acollida de persones rescatades al mar no és una qüestió de voluntat política, sinó una obligació dels estats. No fer-ho suposa l’incompliment del dret internacional i una flagrant vulneració dels Drets Humans i de les obligacions recollides a les convencions internacionals sobre persones refugiades, a la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, als Tractats i Convencions del Dret del Mar, a la Declaració de les defensores i defensors de drets humans aprovada per l’ONU.

A més a més, entre les persones rescatades hi ha dones,infants i joves en situació d’especial vulnerabilitat. La presència de menors en els vaixells sense port segur és una vulneració del Dret del menor, ja que requereixen especial protecció.

Aquest tancament dels ports és una clara vulneració del dret internacional que els estats membres estan obligats a complir. Haurien d’estar treballant per la defensa dels drets fent polítiques de vida i habilitant vies legals i segures per evitar el  patiment i la mort de qualsevol persona. En canvi, ens trobem en una conjuntura en què opten per la securització i l’externalització del control de les fronteres amb tercers estats que vulneren els drets humans. Tal i com va dir l’ACNUR el juliol, Líbia no té cap port segur pel desembarcament de migrants interceptats o rescatats al Mediterrani, degut al deteriorament de la seguretat al país africà. Tampoc no ho és Tunísia, on fa pocs dies hem vist com se segrestava i abandonava al desert 36 infants, dones i homes. Activistes locals, la Caravana Abriendo Fronteras i  la Caravana Migranti van poder monitoritzar-ne el seguiment i aconseguir denunciar la situació.

Com a ciutadania europea tenim i exercim la nostra responsabilitat d’exigir als nostres governs que compleixin amb els compromisos i obligacions adquirides de respecte als drets humans i a la llei del mar. Reiterem que defensar el dret a la vida, el dret a migrar i el dret a una acollida digna no només és legítim sinó que és una responsabilitat compartida. És seguir amb el mandat dels drets humans que són inherents a tota persona. De cap manera l’ajuda humanitària i la solidaritat entre éssers humans pot ser il·legal.

Per tot l’exposat anteriorment i des del convenciment que la majoria de la ciutadania de la UE, de la República italiana, de l’Estat Espanyol i de Catalunya no acceptem l’horror i la violència, exigim al govern italià que autoritzi el desembarcament dels nàufrags dels vaixells Open Arms i Ocean Viking a un port segur a Itàlia, que les persones rescatades puguin rebre l’atenció i protecció que necessiten i que es garanteixi el seu accés a protecció internacional.  Seguirem treballant per reclamar que els estats europeus arribin a un acord per al desembarcament d’aquestes persones, però reclamem una política migratòria i d’asil a nivell europeu, així com mecanismes de solidaritat i responsabilitat compartida entre estats membres per tal d’evitar aquesta gestió “cas a cas” i aquest “pols” entre estats cada cop que, afortunadament, hi ha un rescat per part d’alguna ong de salvament.

Stop Mare Mortum

Barcelona, a 16 d’agost del 2019

DESCARREGA’T LA CARTA

També pots enviar-la per correu electrònic a: barcellona.info@esteri.it